รายละเอียดกิจการ

ในปี พ.ศ. 2542 ภูษิต กาญจนศิริปาน และภรรยา ได้ริเริ่มงานตกแต่งเปลือกไข่ พร้อมกับนิยามคำว่า “เปลือกไข่วิจิตรศิลป์” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเปิดสอนเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่างๆเช่น บ้านเลขที่ 5 ,สถานพินิจบ้านกรุณา,แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ฯลฯ และผลิตเพื่อส่งจำหน่ายตลาดต่างประเทศเป็นหลัก เทคนิคที่นำมาใช้ตกแต่งเปลือกไข่มีมากมาย อาทิเช่น เพ้นท์สี, ฉลุลาย, เดโคพาจ, ลงรักปิดทองและ เทคนิคลงยาสี (ENAMEL) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ภูษิต กาญจนศิริปาน จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เอก จิตรกรรมไทย จึงได้พัฒนาต่อยอดงานลงยาสีโบราณของช่างสิบหมู่ ผสมผสาน ภูมิปัญญาไทยคิดค้นเป็น นวัตกรรมใหม่ *งานลงยาสีพิเศษบนเปลือกไข่วิจิตร* ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ เพิ่มความแข็งแรงคงทน สีสันสวยงามเน้นงานออกแบบที่แตกต่าง

ทุกชิ้นงานสร้างสรรค์ เป็นงาน มาสเตอร์พีช หนึ่งชิ้นหนึ่งเดียวในโลก เพื่อส่งผ่านผลงานจากแรงบันดาลใจของช่างฝีมือไทยสู่ตลาดโลก การออกแบบชิ้นงานทุกคอลเลคชั่น ล้วนนำเรื่องราวและความเชื่อที่เป็นสิริมงคล มาเป็นแรงบันดาลใจ อ้างอิงจากตำนานโบราณ ของเกือบทุกชนชาติ ศาสนา มักนิยมนำไข่ของสัตว์ปีกมาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยความเชื่อว่า ไข่ หมายถึง การกำเนิด การก่อเกิด การเริ่มต้นชีวิต แต่ ไข่ที่นำมาใช้ในงานเปลือกไข่วิจิตร ต้องเป็น ไข่ลม หรือ ไข่ข้าว ที่ไม่ฝักเป็นตัวแล้วเท่านั้น และนิยมใช้ไข่ที่มีความหมายมงคล อาทิเช่น

 

ไข่ห่าน แทนความหมาย ความสุขสงบ

ไข่เป็ด แทนความหมาย ความอุดมสมบรูณ์

ไข่นกกระจอกเทศ แทนความหมาย ความดี

ไข่นกกระทา แทนความหมาย ความโชคดี

ไข่ตะพาบน้ำ, ไข่เต่านา แทนความหมาย อายุยืน มีสุขภาพแข็งแรง